STICHTING MK 63

Op 18 april 2017 kreeg de botter MK 63 een nieuwe eigenaar: Stichting Behoud Zuiderzeebotter MK 63. Op de foto tekent voorzitter Dirk Lont de schenkingsakte waarmee Peter Dorleijn na 55 jaar afstand doet van zijn schip, onder voorwaarde dat de stichting de botter onderhoudt en exploiteert in authentieke, zeilende staat. Actieve participatie van de voormalige eigenaar/schipper in het bestuur van de stichting garandeert de geleidelijke overdracht van de benodigde kennis en vaardigheden voor het scheepsonderhoud en het zeilen en het op historische wijze vissen met de botter.

Schenkingsakte
Onder het toeziend oog van Peter Dorleijn tekent voorzitter Dirk Lont de schenkingsakte

Op 7 mei van hetzelfde jaar presenteerde de stichting zich aan het publiek. De feestelijke overdracht had onder grote belangstelling plaats in de Museumhaven van het Centrum Varend Erfgoed in Hoorn, waar Dorleijn op symbolische wijze het roer uit handen gaf aan de voorzitter van de nieuwe stichting (zie foto).

Het roer overdragen
Peter Dorleijn (rechts) geeft het roer van de MK 63 uit handen aan voorzitter Dirk Lont

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *