Fonteinkruid, slib en het Markermeer – Deel II

Markermeer
Markermeer, de weidsheid van groot open water

‘In de jaren ’90 is het water van het Markermeer troebeler geworden door een toename van de hoeveelheid slib’, beweert┬áRijkswaterstaat in een notitie (2016) in het kader van het opstellen van een Milieu Effect Rapportage. Dit is klinkklare onzin.

Lees “Fonteinkruid, slib en het Markermeer – Deel II” verder