De Hoornse Vismarkt

De Hoornse Vismarkt
De Vismarkt in Hoorn op de plattegrond van Paulus Uytenwael (1596)

Was de Vismarkt in Hoorn werkelijk de plek waar, tot de komst in 1912 van een visafslag op het Hoofd, vissersschepen aanlegden om hun vangst te lossen, zoals hier en daar wordt gesteld? Het klinkt aannemelijk maar is bij nader inzien niet waarschijnlijk. Uit bestudering van diverse historische bronnen, waaronder de befaamde Kroniek van Velius, komt in elk geval een ander beeld naar voren. Ook zijn op foto’s van de plek, genomen vóór 1912, geen vissersschepen te bekennen. Op oude stadsplattegronden zie je wel kleine schepen bij de Vismarkt afgebeeld, maar dit had meestal een decoratieve functie. Vaak is sprake van een stereotiep beeld, alsof de ene kaartenmaker het overnam van de voorgaande. Lees “De Hoornse Vismarkt” verder

MK63 toonbeeld Mobiele Collectie Nederland

MK63 toonbeeld
De MK63 als ‘toonbeeld’ voor botters in de Mobiele Collectie Nederland

In de nieuwe Erfgoedwet heeft recent ook mobiel erfgoed een plaats gekregen. Terecht, want mobiel erfgoed is nauw verweven met de ontwikkeling en geschiedenis van ons land. Aan de hand van mobiel erfgoed kunnen we ons een levendig beeld vormen hoe onze voorouders leefden, werkten en zich verplaatsten. Denk hierbij aan historische schepen, treinen, auto’s, rijtuigen, baggermolens, vliegtuigen, rollend materieel enzovoort. Tal van liefhebbers – eigenaars, vrijwilligers, ambachtslieden – spannen zich in voor het behoud van dit erfgoed.

Een financiële stimulans van de overheid moet ervoor zorgen dat meer mensen kennismaken met de wereld van mobiel erfgoed. Dat gebeurt op een eigentijdse manier, in de vorm van een virtueel museum en met gebruikmaking van digitale media. Lees “MK63 toonbeeld Mobiele Collectie Nederland” verder